Audioteka to mobilna platforma oferująca dostęp do audiobooków przez serwis www, aplikacje mobilne na smartfony, tablety i samochody.

Audioteka jest dostępna w ponad 10 językach. Pozostaje liderem sprzedaży i jednocześnie największym producentem audiobooków w swoim regionie. Misją firmy jest podnoszenie popularyzacji literatury, dzięki jakości i sposobie dostarczania wartościowych treści.

Graphic Designer

Rodzaj pracy: Pełen etat

Miejsce pracy: ul. Konstruktorska 12, Warszawa

Wynagrodzenie: 3 800 zł - 4 800 zł brutto

w zależności od doświadczenia i umiejętności.

Poszukujemy Graphic designera, który od września pomoże nam ubierać w obrazy Audiotekę - od przygotowania kreacji reklamowych do aplikacji Audioteki, na stronę www, do mediów społecznościowych, po tworzenie okładek do audiobooków i audycji.
Prócz wyczucia estetycznego i umiejętności pracy z odpowiednimi narzędziami oczekujemy otwartej głowy, dbałości o detale i znajomości trendów - nie tylko graficznych, ale także w filmie i literaturze.

Oczekujemy:

 • znajomości narzędzi graficznych (Photoshop, Illustrator) w stopniu pozwalającym na efektywną pracę
 • umiejętności pracy w zespole
 • inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za własne projekty
 • chęci do nauki i podnoszenia umiejętności zawodowych
 • zainteresowania szeroko pojętą kulturą obejmującego znajomość trendów i kodów kulturowych
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Mile widziane:

 • znajomość Adobe After Effects, Premiere, InDesign, Sketch, Basecamp, Jira
 • umiejętności ilustratorskie
 • doświadczenie w animacji lub postprodukcji wideo
 • doświadczenie w projektowaniu na platformy web / mobile

Oferujemy:

 • miejsca na pokładzie firmy, która jest liderem na polskim rynku
 • możliwość projektowania na rynki zagraniczne, min. niemiecki, czeski, szwedzki, turecki
 • pełne uczestnictwo w procesie tworzenia produktu
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole
 • szansę doskonalenia umiejętności zawodowych w bezpośredniej współpracy z doświadczonymi specjalistami
 • pakiet Adobe CC
 • umowę o pracę lub kontrakt B2B, jeśli chcesz zachować swobodę zawodową
 • benefity w postaci karty sportowej, pakietu medycznego i osobistego asystenta
 • biuro z infrastrukturą dla rowerzystów, blisko pętli tramwajowej Służewiec oraz stacji SKM
 • przyjacielską i nieformalną atmosferę

Kontakt w sprawie pracy

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV i portfolio na adres [email protected]

z dopiskiem o możliwości przetwarzania danych osobowych przez Audioteka S.A. na potrzeby rekrutacji

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12 (dalej Audioteka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez Audioteka S.A. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 22 1  Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Audioteka S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Audioteka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteka S.A. Ponadto Audioteka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Audioteka S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Telefon: +48 (22) 211 18 60
E-mail: [email protected]
Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12.